Korzenie

Nnazwisko nasze pochodzi zarówno od "narządu słuchu u kręgowców" jak i od "uchwytu w kształcie koła". Tyle etymologii. Jeżeli chodzi o genealogię, to dla ciekawych naszej historii powiem, że ponoć pierwszy zapis naszego nazwiska w źródłach pochodzi z roku 1495. Pasjonatom genealogii Uszków daje on bardzo duże pole do popisu. Warto jeszcze dodać, że w księgach parafialnych można znaleźć kilka odmian nazwiska, wśród których, oczywiście oprócz nazwiska Uszko, pojawiają się także Usko, Uśko czy Łuśko. Najstarszy zapis do którego dotarłem w archiwach pochodzi z roku 1676 i mówi o chrzcie jaki udzielono Janowi Uszko (synowi Sebastiana i Reginy Uszko). Spośród dat w genealogii Uszków warto jest jeszcze wpomnieć o roku 1793, w którym urodził się najstarszy odnaleziony, bezpośredni przodek w drzewie genealogicznym mojej rodziny, Walenty Uszko.

Konary

W kilkusetletniej naszej historii najwięcej Uszków zamieszkiwało (i dalej zamieszkuje) okolice Tarnowa (m.in. Mikołajowice, Zgłobice, Tarnów) oraz okolice Nowego Sącza (z miejscowościami takimi jak Wielogłowy, Ubiad i dalej w kierunku Ciężkowic, tj. Siedlce, Janczowa). Wygląda na to, że są to dwa największe konary naszego genealogicznego drzewa. Większość porozrzucanych polskich gałęzi drzewa Uszków wywodzi się właśnie z tych konarów. Czy wszystkie? Na dzisiaj tego nie można stwierdzić z całą pewnością. Wymaga to potwierdzeń osób, które mieszkają poza granicami dawnej Galicji (m.in. Dolny Śląsk, Pomorze, Mazowsze).

Gałęzie

Przesuwając się w kierunku wschodnich granic Polski, na Zamojszczyźnie, można odnaleźć niemałą gałąź Uszków. Być może pochodzą oni od Tomasza Uszko, który w 1820 roku w Hrubieszowie ożenił się z niejaką Anną Kozicki, rozwijając gałąź na Zamojszczyźnie i być może dalej, na Ukrainie. Patrząc na zapisy ksiąg metrykalnych z tamtego okresu (Księga Małżeństw), Tomasz Uszko był jedynym żeniącym się Uszkiem w tamtej okolicy. Stąd też przypuszczenie, że mógł być osobą przyjezdną. Może z Galicji?

Mimo iż zdecydowana większość Uszków pochodzi i żyje w granicach dawnej Galicji, to wielu Uszków można również odnaleźć porozrzucanych po świecie; m.in. w takich krajach jak Australia, Stany Zjednoczone, Brazylia, Ukraina czy Niemcy. Szczególnie Ameryka Północna stała się miejscem, do którego wyemigrowało bardzo wielu Uszków. Okazuje się, że większość z nich, to potomkowie emigrantów z Polski z czasów zaborów i I Wojny Światowej. Głownie z okolic Tarnowa i Nowego Sącza.

W Australii również rozwinęła się gałąź Uszków. Po II Wojnie Światwej (rok 1949) do Australii wyemigrowało przynajmniej dwoje Uszków z Ukrainy (Nadia i Siergiej). Przyjmując założenie, że to od nich rozwinęła się gałąź w Australii i że mogli należeć do gałęzi Tomasza z Zamojszczyzny, to można by wnioskować, że są to członkowie naszego Galicyjskiego Drzewa. Ale to, oczywiście są przypuszczenia, które wymagają sprawdzenia.

Copyright by Janusz Uszko, 2008-2010